ประจำปี 2560

  • โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม 2560