โครงการอบรมบุคลากรประจำการ (In – service training) ครั้งที่ 2

photo 5
โครงการอบรมบุคลากรประจำการ  (In – service training)  ครั้งที่  2  หลักสูตรการใช้งานระบบตรวจสอบพันธะนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา โดยมีคุณวราภรณ์ วังหอมเป็นวิทยากร  ในวันที่  28  เมษายน 2557 เวลา  9.00-12.00  น.  ณ  แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1

photo 2 photo 5 photo 3 photo 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.