แนะนำการใช้บริการให้กับนักศึกษาป.โท จากลาว

IMG_9859เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยคุณรติมา ปลั่งกลาง และคุณวราภรณ์ วังหอมได้แนะนำขั้นตอนการใช้บริการห้องสมุด และมุมให้บริการต่างๆภายในห้องสมุดแก่นักศึกษาปริญญาโทจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
IMG_9863 IMG_9867 IMG_9868

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.