คณะผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์และนักเรียน จากโรงเรียนด่านขุนทด เข้าศึกษาดูงาน

IMG_9880

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557  คณะผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ จากโรงเรียนด่านขุนทด เข้าศึกษาดูงานที่แผนกงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_9922 IMG_9928 IMG_9931 IMG_9935

Leave a Reply

Your email address will not be published.