อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

photo 1 (1)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4/4 เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_0353 photo 2 (1) photo 3 (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.