ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Human Library

25112015

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Human Library เรื่อง “กล่องของขวัญทำด้วยมือ” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ บริเวณเคาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 12B สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 หรือโทร 2850

Leave a Reply

Your email address will not be published.