เชิญทดลองใช้ Britannica Online Academic Edition

bri
Britannica Online Academic Edition เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับคามนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อนเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง สามารทดลองใช้งานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
URL :: http://academic.eb.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.