โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library

IMG_1005เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผศ. ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ และนางระเบียบ จันทาเป็นวิทยากร
IMG_1082 IMG_1113 IMG_1094

Leave a Reply

Your email address will not be published.