เปิดตัว E-Book ห้องสมุดมนุษย์

hl-ebookแผนกงานห้องสมุดได้จัดทำ E-Book ห้องสมุดมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ และคุณไพล เพราะผักแว่นเป็นหนังสือมีชีวิต ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/

Leave a Reply

Your email address will not be published.