เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

acengAccess Engineering คือฐานข้อมูลออนไลน์ชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมสาขาต่างๆ มากกว่า 10 สาขา ประกอบด้วยหนังสือหลักจากสำนักพิมพ์หนังสือ McGraw-Hill มากกว่า 600 รายการ พร้อมกับ Interactive tools, picture, video และ multimedia
URL :: https://accessengineeringlibrary.com/
ช่วงเวลาให้บริการ :: 1 ก.ย. 59 – 30 ก.ย. 59

acsc

Access Science คือฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเอ็นไซน์โคลปิเดียด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเคลื่อนที่ มีบทความและผลงานวิจัยมากกว่า 8,000 ชิ้น มีประวัตินักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง 3,000 คน มีรูปภาพและวิดีโอมัลติมีเดียมากกว่า 1,700 ภาพ
URL :: https://www.accessscience.com/
ช่วงเวลาให้บริการ :: 1 ก.ย. 59 – 30 ก.ย. 59

Leave a Reply

Your email address will not be published.