นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14142021_1092486504133447_1354468307537175831_nนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14102626_1092486557466775_6756524888298374987_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.