นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14192635_1093364964045601_3660081030908709808_nนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
14184439_1093364977378933_4209615963406836590_n 14202736_1093365084045589_4434599644123684592_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.