นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14184528_1097844880264276_4837493882080923770_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

14202690_1097844883597609_4516802096729871274_n 14238175_1097844903597607_2310610279846039470_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.