คณะครูและนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากโรงเรียนเทศบาล 4 เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากโรงเรียนเทศบาล 4 เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.