กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.