แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมทำบุญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.