แจ้งปิดให้บริการ

แจ้งปิดให้บริการ ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.