กิจกรรม “อบรมปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวัน”

กิจกรรม “อบรมธรรมะในชีวิตประจำวัน”  ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน โดยมีพระอาจารย์สุนันท์ ปัญญานันโท และรศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ เป็นวิทยากร

Leave a Reply

Your email address will not be published.