ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital

ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital  ซึ่งจะได้พบกับหนังสือมีชีวิตทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ อ.ทวี รัชนีกร รศ.กาญจนา คันสุวรรณรัตน์ ผศ.ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ คุณไพล เพราะผักแว่น คุณกำปั่น บ้านแท่น และคุณวัฒนา ป้อมชัย

โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ :: http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/

Leave a Reply

Your email address will not be published.