กิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อสถอบรายละเอียดได้ที่ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 โทร.2850

Leave a Reply

Your email address will not be published.