เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)


ชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)
รายละเอียด : หนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น
URL :: http://community.ebooklibrary.org/…
ระยะเวลาการเข้าใช้งาน :: ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.