กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 ตุลาคม 2560 โดยสามารถติดต่อชำระค่าปรับได้ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 12B สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.