ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่องานวิจัยยุค Thailand 4.0 สำหรับอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญาภัทร โทรศัพท์ 085-7751327 หรือเบอร์ภายใน 2850

Leave a Reply

Your email address will not be published.