แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการบริการที่ดีประจำปี 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published.