แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมงานปีใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.