เชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 17 -1 9 มกราคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น
– กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%
– กิจกรรมหนังสือน่า = อาหารสมอง
– กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ
เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.