กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร

โครงการห้องสมุดมีชีวิต(Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์(Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published.