กิจกรรมการประกวดแข่งขันส่งเสริมการใช้วิทยบริการ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. งานวิทยบริการได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันส่งเสริมการใช้วิทยบริการ ณ แผนกงานห้องสมุด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9 คน