กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวัน

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวัน วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5