แจ้งการเปิดให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา


แจ้งการเปิดให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.