ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference(eBooK) ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 12C เวลา 10.00 – 12.00 น  ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 หรือโทรศัพท์ 2850

Leave a Reply

Your email address will not be published.