ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยฯ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถติดต่อสอบถามและจองวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 (กิจกรรมนี้ได้รับ 2 หน่วยกิจ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.