ขอเชิญเข้างานหนังสือมีชีวิตดิจิตอล

ขอเชิญเข้างานหนังสือมีชีวิตดิจิตอล ประกอบไปด้วยหนังสือมีชีวิตจำนวน 10 เล่ม สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/