ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ชำระค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1