ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 12

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 12 ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ