กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน = อาหารสมอง

ขอเชิญชมกิจกรรมหนังสือน่าอ่าน = อาหารสมอง ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ