แจ้งการปิดให้บริการช่วงวันขึ้นปีใหม่

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค. 2561 – 1 ม.ค. 2562