รับมอบหนังสือ “อ้อมอกแผ่นดิน”

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบหนังสือ “อ้อมอกแผ่นดิน” ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ ประจำปี 2555 จากคุณสวรรค์ แสงบังลังค์