แจ้งการเปิดให้บริการนอกเวลา

ช่วงสอบกลางภาค เปิดให้บริการนอกเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.30 น. และวันเสาร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.