เชิญทดลองใช้งาน IEEE elearning Library

ieee

IEEE eLearning Library :  เป็น elearning Cousre ทั้งในรูปแบบ Short courses และ Conference Workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 Courses
ชื่อผู้ใช้ : rutitrial
รหัสผ่าน : ieee2013
เข้าใช้งานได้ที่ :: http://ieee-elearning.org/
เชิญทดลองใช้งาน IEEE eLearning Library  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กันยายน 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published.