ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 15.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2 – เบอร์ภายใน 2852