ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม เบอร์ภายใน 2852 แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2