เปิดให้บริการนอกเวลา ช่วงสอบปลายภาค

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 18.30 น. หลัง 16.30 น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5
วันเสาร์ 09.00 – 15.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5