กิจกรรมลดค่าปรับ 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1