เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค

เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
**วันอาทิตย์ไม่เปิดให้บริการ