แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการช่วงวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :: https://www.facebook.com/library.rmutifanpage/