สำนักพิมพ์ Gale เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี

สำนักพิมพ์ Gale เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ นี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ
ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน

ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness – https://bit.ly/3bdKOZ0
ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues – https://bit.ly/2U65qNe
ฐานข้อมูล Gale in Context: Science – https://bit.ly/3b9X9xt

*** ฐานข้อมูลข้างต้นทั้ง 3 ฐาน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

และในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ ของทางประเทศจีน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Links ด้านล่างนี้
• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment
https://www.gale.com/…/1-handbook-of-covid-19-prevention-an…
• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace
https://www.gale.com/…/covid-19-epidemic-prevention-and-con…