สำนักพิมพ์ World Scientific เปิดให้ใช้งานวารสารทั้งหมด FREE!!!

สำนักพิมพ์ World Scientific เปิดให้ใช้งานวารสารทั้งหมด FREE!!! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563
โดยสามารถเข้าใช้งานวารสารออนไลน์ WS E-Journal ได้ตั้งแต่ ฉบับปี 2001 ถึง ปีปัจจุบัน
** เข้าใช้งานผ่าน IP Address ของสถาบันฯ เท่านั้น

Link : https://www.worldscientific.com/page/wsjournals