หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ บริเวณแผนกงานห้องสมุด ชั้น 1