ขอเชิญใช้ Emerald eBooks Collection

ขอเชิญใช้ Emerald eBooks Collection

ประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากกว่า 1600 เล่มครอบคลุม
สาขาวิชา
• Accounting & economics
• Business & strategy
• Cultural studies
• Educational administration
• Environmental management
• Gender studies
• Leisure & tourism
• Library studies & knowledge management
• Marketing & public relations
• Mental health
• Public policy
• Social change
• Sociology
• Training & development